Kontakt 24 Orë

Tel: +49 171 7450 192

Kostot e transportit të të ndjerit jashtë vendit

Çfarë kushton transportimi i një kufome në vendin e lindjes?

Në këtë rast, edhe nëse është kaq i vështirë, për fat të keq disa formalitete duhet të kontrollohen dhe të kujdesen për to. Nga njëra anë, ekzistojnë disa dokumente, nga ana tjetër, sqarimi i kostove të varrimit dhe riatdhesimit.

 

Sepse, nëse i ndjeri ka marrë përfitime nga vdekja ose sigurim i jetës, sigurimi mbulon shpenzimet e transportit. Në përgjithësi, kostot e transportit varen nga disa faktorë, për shembull në cilin vend ka jetuar i ndjeri, në cilin vend kryhet transporti dhe cilat mjete transporti përdoren; aeroplan apo makinë.

Transparenca e kostos dhe siguria e transferimit të kufomave jashtë vendit

Sidoqoftë, është e rëndësishme të përmendim që ne do t'ju ofrojm në mënyrë transparente dhe të sinqertë të gjitha kostot dhe tarifat e një transferimi me makinë apo aeroplan në një bisedë personale në numrat tanë kontaktuës të cilët janë në dispozicion 24h çdo ditë. Ju do të merrni një ofertë nga ne që përfshin të gjitha kostot, në mënyrë transparente dhe pa kosto të fshehur ose shtesë.

Çfarë të bëjmë në rast të vdekjes?

Ndihmë dhe mbështetje në rast vdekjeje: Ne ju këshillojmë

Humbja e një anëtari të familjes ose një të dashur shoqërohet gjithmonë me stres të fortë emocional dhe pikëllim. Në një kohë kaq të dhimbshme, të pikëlluarit janë në tronditje për herë të parë, por duhet të kujdesen për detajet e transferimit dhe varrimit.

LEXO MË SHUMË

 

Llojet e transferimit - cilat janë opsionet?

Makinë speciale ose aeroplan si një mjet për të transportuar të ndjerin/en.

Transporti i të ndjerit me Aeroplan

Transferimi i kufomave me aeroplan - ne organizojmë gjithçka, në mënyrë profesionale dhe të besueshme

Transporti i të ndjerit nga toka

Transporti i të ndjerëve me makina speciale për në vendlindje nga gjithë Evropa - me besueshmëri dhe në kohë të saktë


Procedura për një transferim në vendin e lindjes

Organizimi i mirë luan një rol të rëndësishëm në transferimin e kufomave jashtë vendit ose në vendin e lindjes së të ndjerit. Para së gjithash - transferimi i kufomës kryhet gjithmonë nga një shtëpi funerale e regjistruar.

Transferimi i kufomave jashtë vendit: cilat dokumente na duhen neve si Ndërmarrje për Transportin e kufomave?Vendet në të cilat ne transportojmë kufoma

Transport i kufomës për në vendet e Ballkanit dhe Evropës

Transporti i kufomave nga Gjermania

 Transferimi i kufomave nga Gjermania në Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi dhe vendet e tjera

Transporti i kufomave nga Italia për në atdhe

Transporti i kufomave nga Italia për në Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi dhe vendet e tjera të Evropës


Transporti i kufomave nga Franca

Mbështetje në rast të vdekjes dhe transportit të sigurt të kufomave nga Franca në vendin e lindjes

Transporti i kufomave nga ZVICRRA

Mbështetje në rast të vdekjes dhe transportit të sigurt të kufomave nga Zvicrra në vendin e lindjes


Transporti i trupave nga Belgjika

Aspektet tradicionale dhe fetare të transportit të kufomave nga Belgjika në vendin e tyre të lindjes

Transporti i trupave nga Norvegjia

Të sigurt, të besueshëm dhe me transparencë të kostos - transportimi i kufomave nga Norvegjia në vendin tuaj


Transporti i trupave nga Hollanda

Ndihmë dhe mbështetje në mjerimin - transportimin e kufomave nga Hollanda në vendin e tyre të lindjes

Transporti i kufomave nga Suedia për në vendlindje

Organizimi dhe transporti i kufomave nga Suedia; të sigurt, dinjitoz dhe në kohëKostot e transportit të të ndjerit jashtë vendit

Çfarë kushton transportimi i një kufome në vendin e lindjes?

Në këtë rast, edhe nëse është kaq i vështirë, për fat të keq disa formalitete duhet të kontrollohen dhe të kujdesen për to. Nga njëra anë, ekzistojnë disa dokumente, nga ana tjetër, sqarimi i kostove të varrimit dhe riatdhesimit

 

LEXO MË SHUMË

Dokumente të rëndësishme për transportin e kufomave

Cilat dokumente kërkohen për transferimin e kufomave jashtë vendit?

Para së gjithash, kërkohet një certifikatë lindje dhe nje certifikatë e statusit martesor( certifikata e marteses), e cila përbëhet nga dy forma. Kjo lëshohet nga mjeku i familjes, në rast vdekjeje në shtëpi, ose nga një mjek tjetër, në rast vdekjeje në spital ose shtëpi pleqsh. Për më tepër, kërkohet një kartë identiteti ose pasaportë nga vendi në të cilin i ndjeri jetonte.

MË SHUMË>>

Kush mund t'i transportojë të vdekurit?

Kush është përgjegjës për transferimin e kufomës? Apo me fjalë të tjera - kush lejohet të transportojë të vdekurit?